Pánevní dno se skládá ze tří svalových vrstev (viz. obrázek) a mají ne zcela jednoduchou úlohu-účinně, ale pružně uzavírají celý složitý pánevní vchod. První vrstvy svalových vláken probíhají v podélném směru zpředu dozadu, druhá vrstva jde přes ně napříč a třetí je znovu podélná…

  1. První vrstva svírá, nejspodnější vrstva je uzavíracím svalstvem močového měchýře a řitního otvoru. U žen probíhá jako ležatá osmička od stydké kosti ke kostrči, u mužů má v přední části podobu provazce. Funguje jako jednotka. Dříve, než se začalo tušit, že by se tam dole:-) mohl nacházet nějaký sval, doporučovali lékaři jako trénink několikrát opakovaně zadržovat proud moči, je totiž známo, že svaly zesilují napínáním a protože se toto zvláštní utajené:-) svalstvo používá na toaletě, je nejjednodušší objevit je pomocí zadžovacích cviků, bohužel však močový měchýř není rád , když jej při uvolňování tekutiny něco přerušuje. Pro tento orgán je takové jednání nepředvídatelné a můžeme si i uškodit, pokud provádíme často, tímto tréninkem se navíc stejně odhalí jen první vrstva a ta to potřebuje jen zřídka…
  2. Druhá vrstva uzavírá, střední vrstva pokrývá přední polovinu malé pánve a je napnutá mezi sedacími hrbolky. Jednotlivá svalová vlákna doprovází v podobě spirály močovou trubici a hrají proto také významnou roli při uzavírání močového měchýře. U mužů je v této vrstvě uložená prostata. U žen proniká touto vrstvou, která bývá často slabším článkem těla, nejen močová trubice, ale i vagina a zde musela příroda přistoupit na kompromis:-),kdybychom  totiž nemohly rodit, byl by tento sval podle všeho pevnější…
  3.  Třetí vrstva znamená statiku a dynamiku, nejhlubší vrstva probíhá opět přibližně podélně a vějířovitě (viz. foto) v několika párových svalových provazcích. Tato vrstva má  největší svalovou hmotu ze všech tří částí pánevního dna a několik různých funkcí. Podpírá břišní orgány a stará se o to, aby zůstaly v místech kam patří, tahem udržuje vazivovou tkáň v dobrém stavu a představuje spojení se zády, břišním svalstvem a dolními končetinami, třetí vrstva svalů pánevního dna je CENTREM POHYBU! a stěžejním bodem pro statiku a dynamiku. Pokud  jste vitální a silní, funguje tak , že záda zaujmou fyziologicky  správnou podobu, tyto svaly nás vlastně napřimují zevnitř.

Tolik ke svalům, keré máme, avšak slouží nám pouze tehdy, pokud je aktivně používáme! a nezapomeňte všechno je otázkou správného držení těla.

Přijďte si zacvičit, na kurzy začátečníků či stálých hodin, těším se na Vás…V.

 

Logo footer   
     © 2014 - 2019 Pilates Vysočina & NoMe Web

Kontaktujte mne: