Joseph Hubertus Pilates (1880-1967)

J.H. Pilates se narodil v Düsseldorfu roku 1880. Jeho otec byl řecký gymnasta a matka přírodní léčitelka německého původu. Jako dítě trpěl různými nemocemi (astmatem, křivicí, revmatickou horečkou) a i tím, že se mu starší děti posmívali. Kvůli jeho jménu na něj volali „Pontius Pilate, vrah Ježíše.“
Toto vše způsobilo, že se malý Joseph začal zajímat o různá tělesná cvičení, gymnastiku a také třeba o potápění, skoky do vody, lyžování… A tak začal postupně vyvíjet sérii cvičení, kterou zpočátku nazýval kontrologie. Cvičení byla tak úspěšná, že ve čtrnácti letech mohl Pilates pracovat jako model.

Roku 1912 přijel Pilates do Anglie. Ze začátku pracoval jako boxer a artista a od roku 1914 jako instruktor sebeobrany anglických detektivů ze Scotland Yardu. V Anglii pobýval i při vypuknutí 1. světové války, a tak byl spolu s dalšími Němci internován do tábora v Lancesru, kde se dále zabýval svou metodou. Vymyslel cvičební programy a různé pomůcky, se kterými pacienti upoutaní na lůžko trénovali, protahovali a posilovali nepoužívané svaly.
Pomůcky sestavil ze všeho, co bylo po ruce – z postelí, paland, židlí, poliček, pružin, tyčí… Tyto pomůcky postupně zdokonaloval, až se z nich vyvinuly přístroje, které se používají dodnes. Říká se, že při chřipkové epidemii v roce 1918 nikdo z Pilatesových cvičenců nezemřel, a to jen díky jeho metodě.

Po skončení války se Pilates vrátil zpět do Německa. Jeho metoda se postupně rozšiřovala a získávala na velké oblibě, zejména u tanečníků a vrcholových sportovců. Ze sportovců si jeho metodu nejvíce oblíbil německý boxer Max Schmelling. Stali se z nich velmi dobří přátelé, a tak, když se Max rozhodl emigrovat do USA, požádal Josepha, aby odcestoval s ním. Ten souhlasil také proto, že ho němečtí úředníci přesvědčovali, aby vyučoval v armádě svůj systém.

A tak roku 1926 Pilates odplul z Německa. V ten samý rok si v New Yorku založil, za finanční podpory Maxe Schmellinga, své první studio. Zajímavostí je, že mělo společnou adresu s New York City Ballet a možná právě v této době většinu jejich klientely tvořili tanečníci a sportovnci. Martha Graham, George Balanchine, Ted Shawn, Jerome Robbins a mnoho dalších si utužovalo tělo touto metodou.

Joseph Pilates, sám z neduživého dítěte se vypracoval na sportovce, trénoval policejní sbor v Hamburku, během první světové války léčil nepohyblivé pacienty. Po odchodu do New Yorku zlepšoval kondici tanečníků, sportovcům, hercům a zpěvákům. Jeho metoda rychle přitáhla zájem známých, bohatých a vlivných lidí. (Katharine Hepburn, Sir Laurence Olivier, Gregory Peck, Yehudi Menuhin, Jean Vanderbilt, George Balanchin, Martha Graham, Madonna, Pat cash, Charlize Theron).

Vyvinul systém cvičení, který vychází ze vztahu mysli a těla a je na něm komplexně vybudován. Kombinuje starobylou moudrost (Jóga, taiči, tréninkové techniky antických Řeků) se současnými znalostmi. „PILATES“ cvičební systém je sestaven s cílem obnovit zdravé držení těla a vytvořit nové pohybové návyky, které umožní volný pohyb bez nadměrného svalového napětí.

Na rozdíl od mnoha jiných metod tělesného cvičení je pro „PILATES“ přístup charakteristický důraz na přesnost provedení jednotlivých dílčích pohybů každého cviku. Přesnost pohybu, vznik pohybu a další prvky pohybu jsou proto natolik podstatné, že tvoří několik zásad „PILATES“ techniky.