Následující principy jsou základem pro cvičení PILATES

  • Koncentrace: mysl se soustředí na to, co dělá tělo
  • Kontrola: podporuje koordinaci těla,soustředíme se na to, aby pohyby nebyly nedbalé a nahodilé
  • Plynulost: pohybujeme se pomalu a elegantně, spojíme pohyb s dechem
  • Koncentrace na střed: soustředíme se na vtažené břicho tzv. pupík u páteře (během cvičení často připomínám)
  • Relaxace: naučte se uvolňovat tělo, nepřetěžovat se

Dýchání

Je velmi důležitý aspekt této metody!!! Dýchání slouží k okysličení krve, ve spojitosti s pohybem přináší mnoho pozitiv. Působí blahodárně na relaxaci svalů a odstranění napětí. Pilates používá tzv. laterální dech, je to typ dýchání, při kterém se aktivně využívá dolní část hrudního koše. Důraz je kladen na hluboký dech, který se snaží využít co možná největší plochu plic a zároveň aktivní pohyb bránice. Aktivní výdech výrazně napomáhá k aktivaci hlubokých svalů břicha.
Fáze nádechu – nádech nosem
Fáze výdechu – výdech ústy