Dýchání je jedním z důležitých principů metody Pilates, dech hraje zásadní roli ve většině cvičebních metod založených na propojení těla a mysli, mnoho expertů na Pilates souhlasí s tím, že dýchání má rozhodující význam při cvičení, někdy se objevují diskuze na téma určitého způsobu dýchání (někdy i vášnivé diskuze, kterých nebývám ušetřena na školeních:-),avšak jen málo lidí nesouhlasí s tím že dýchání je velmi důležité při cvičení, navíc díky lepšímu porozumění dýchání získáte větší benefit z lekcí Pilates…

Dech můžeme popsat jako palivo pro střed těla, který je motorem, jenž pohání cvičení Pilates, dech sám o sobě je jedním z klíčů k životu-dýchací svaly  jsou jedinými kosterními svaly nutnými k životu-přesto je dech považován za samozřejmost..jelikož při dýchání dochází ke komplexnímu anatomickému procesu, budeme dech zkoumat do větší hloubky.

Nádech (při cvičení nadechujeme nosem) začíná aktivací dýchacích svalů,především bránice, když se bránice stáhne , dojde k jejímu stlačení,čímž se vytvoří větší prostor v hrudní dutině,vnější mezižeberní svaly svou činností zvedají hrudní koš a tlačí hrudní kost dopředu…

Výdech(vydechujeme ústy)je při klidovém dýchání primárně pasivní, když je bránice uvolněná,stoupá nahoru do hrudníku,žebra klesají, zatímco vnitřní mezižeberní svaly jsou uvolněné a objem hrudní dutiny se zmenšuje…

Dýchání během cvičení Pilates: po mnoho staletí lidé z různých kultur věřili,že dechové cvičení nebo vědomě řízené způsoby dýchání mohou být zdraví prospěšné a zlepšují fyzický výkon, prospěch z dýchání je vidět ve zlepšené schopnosti relaxace,zmírněném stresu, sníženém krevním tlaku,lepší koncentraci, v zapojení specifických svalů a dokonce menším riziku kardiovaskulárních chorob v neposlední řadě velmi vhodné pro lidi trpící astmatem…Pilates používá dýchání různými způsoby tak aby byly zachovány všechny přínosy cvičení.Při Pilates využíváme 2.druhy dechu tzv.Laterální dech (mezižeberní) a dech Bederní

  1. Laterální dech-zdůrazňuje roztažení hrudního koše, zatímco je udržován vnitřní tah břišních svalů( pupík u páteře:-)při nádechu i výdechu,jedná se o kontrast k tomu typu dýchání nazývané jako brániční dýchání s uvolněnými břišními svaly (dýchání do břicha) často využívané při cvičení Jogy…důvodem k používání laterálního dýchání je udržení břišní kontrakce při provádění cviků Pilates,protože je zapotřebí mít stále zpevněný střed těla,aby provedení cviku bylo správné a tělo bylo ( hlavně v oblasti beder) zpevněné, tedy chráněné. To v žádném případě neznamená, že brániční dýchání je špatné a že bránice nehraje zásadní roli při dýchání, prostě v případě Pilates upřednostňujeme laterální dýchání
  2. Bederní dech- hlubší varianta nádechu a výdechu  laterálního, postupujeme stejně, ale dech je prohloubený,představíme si, že chceme roztáhnout oblast beder nádechem, ale oblast pupku je stále zpevněná!

Nastavené způsoby dýchání: cviky Pilates mají nastavený způsob dýchání, k nádechu dochází v určité fázi pohybu a k výdechu zase v jiné, jedním z důvodů pro tyto nastavené způsoby dýchání je ,abychom nezadržovali dech, především tehdy, když je třeba při cviku vynaložit větší úsilí…zadržování dechu může způsobit zvýšení krevního tlaku! Pro většinu cviku platí-nádech v méně namáhavé části cviku a výdech při akci:-),zvoleným způsobem dýchání můžeme ovlivnit zapojení svalů, například výdech může podpořit aktivaci hlubokého břišního svalu (příčný sval břišní).Způsob dýchání může pomoci vytvořit dynamiku nebo rytmus daného cviku,každý cvik Pilates má určitou kvalitu,některé cviky jsou prováděny pomalu,plynule, další se provádí rychleji,energičtěji,rozdílná dynamika slouží k dosažení různorodosti lekce Pilates a k simulaci denních aktivit…

Mnoho lidí a hlavně ženy dýchají povrchově max. do oblasti klíční, pojďme to změnit, přijďte si zacvičit. Těší se na Vás V.

 

Logo footer   
     © 2014 - 2019 Pilates Vysočina & NoMe Web

Kontaktujte mne: